alg voorwaarden

pdf – Algemene voorwaarden Creacamp_nov2017
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Creacamp zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Wanneer u bij Creacamp een bestelling plaatst, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
1.3 Creacamp is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de webshop bekend gemaakt en treden veertien (14) dagen na bekend making in werking.
Artikel 2 – Identiteit
Creacamp (onderdeel van MGYM BV)
Rompertcentrum 69
5233RH ‘s-Hertogenbosch
06 28 64 53 46
smonsieurvos@gmail.com
KvK: 50685015
BTW: 822879487B01
Artikel 3 – Het aanbod / de overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen van Creacamp zijn vrijblijvend.
3.2 Geef op het bestelformulier door welke workshop, kinderfeestje of DIY- pakket u wilt. Vermeld bij het kinderfeestje eventuele allergieën en een gewenste datum met tijdstip.
3.2 Een overeenkomst  komt tot stand na acceptatie van de bevestiging per e-mail van Creacamp door u en/of na ontvangst van het totaal bedrag, vermeld in de bevestigings e-mail van Creacamp aan u.
3.3 Creacamp is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te binden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd door Creacamp , wordt dit bekend gemaakt aan u binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van u aanvraag/bestelling.
Artikel 4 – Prijs
4.1 Gedurende het in aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden workshops, feestpakketen en DIY-pakketten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in het btw-tarief en wanneer dat volgens wettelijke voorschriften noodzakelijk is.
4.2 Alle in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief btw.
4.3 Alle in de webshop vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele reiskosten. De verzendkosten en reiskosten door Creacamp naar betreffende locatie zijn voor rekening van de consument.
4.4 Creacamp hanteert voor brievenbuspost (en onder de 500 gram) voor de verzendkosten € 2,50.  Voor pakketpost of boven de 500 gram zijn de verzendkosten € 7,50.
4.5 Voor zendingen buiten Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het desbetreffende land.
Artikel 5 – Betaling
5.1 Alle bestellingen, met uitzondering van de workshops gaan op basis van vooruitbetaling.
5.2 De workshops kunnen contact worden betaald op de dag van deelname. Let wel, er is geen pinautomaat aanwezig, gelieve zoveel mogelijk gepast te betalen. Afhankelijk van het soort workshop kan het zijn dat er nog materiaalkosten worden berekend, dit wordt per workshop vermeld.
5.3 Alle kinderfeestjes gaan op basis van een aanbetaling (€ 20,-), middels overschrijving, na akkoord op de definitieve opdracht. Deze aanbetaling is in verband met het reserveren van de workshopruimte en de in te kopen materialen.
Na aanvraag van u kinderfeestje ontvangt u uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging per e-mail met daarin  vermeld; het aantal kinderen, soort kinderfeestje, eventuele extra’s, datum en tijdstip, de totale kosten, het bankrekeningnummer en ordernummer.
5.4 Alle DIY-pakketten gaan op basis van vooruitbetaling, middels overschrijving, na akkoord op de bevestigings e-mail.
Na u aanvraag ontvangt u uiterlijk binnen 2 werkdagen een bevestiging per e-mail met daarin vermeld; u bestelling  (met u wensen daarin meegenomen), de totale kosten, inclusief de verzendkosten, het bankrekeningnummer en ordernummer met uiteraard de te verwachte levertijd na ontvangst van de betaling.
5.5 Indien u geen bevestigings e-mail ontvangt, neem dan contact op met Creacamp. Een mogelijkheid is dat de  bevestiging e-mail van Creacamp in u mailbox voor spam wordt aangezien.
5.6 Betaling geschiedt middels overschrijving, onder vermelding van het ordernummer.
5.7 Betaling graag binnen drie (3) werkdagen, na ontvangst van de bevestiging per e-mail van Creacamp.
5.8 Indien de betaling, na de bevestigings e-mail, binnen zeven (7) werkdagen niet is ontvangen dan beschouwtCreacamp de bestelling als vervallen.
Artikel 6 – Levering en uitvoering DIY-pakketten
6.1 Na ontvangst van de betaling zal de bestelling naar het opgegeven afleveradres worden verzonden. U ontvangt per e-mail/ sms een bericht dat de bestelling naar u onderweg is.
6.2 U heeft de mogelijk de DIY-pakketten op te halen bij Creacamp of naar u te laten verzenden door Creacamp (verzendkosten zijn voor eigen rekening).
6.3 De bestelling wordt gemaakt en binnen vier (4) werkdagen naar het opgegeven afleveradres verzonden, nadat de betaling is ontvangen. Mocht hiervan om bepaalde redenen van worden afgeweken dan wordt dit aan u bericht per  e-mail.
6.4 Zodra de bestelling wordt verzonden ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.
6.5 Wanneer producten van uw bestelling tijdig niet voorradig zijn, of gedeeltelijk voorradig, dan zal Creacamp u hier eerst over berichten, alvorens de bestelling uit te voeren.
6.6 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft u niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst.
6.7 Het product dient uiterlijk dertig (30) dagen na bestelling bij u geleverd te zijn, tenzij er sprake is van overmacht door een derde partij als TNT post. Wanneer dit niet gebeurt, kan u de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als er een andere leveringstermijn is afgesproken.
Artikel 7 – Retourneren/annuleren
7.1 Je hebt het recht om je workshop/feestje tot 14 dagen na, bevestiging van de opdrachtmail, zonder opgave van reden te annuleren. Indien de datum eerder is dan de 14 dagen bedenktijd, zal de aanbetaling van € 20,- niet worden terug gestort, dit in verband met al gemaakte kosten.
7.2  Je hebt het recht om je bestelde DIY-pakket tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten teruggestort.
Houd bij het terugsturen van de DIY-pakketten rekening met het volgende
– Meldt binnen 14 dagen dat je een (of meerdere) artikelen retour wilt sturen.
– Zorg dat de retourzending tijdig bij Creacamp geleverd wordt (na de annulering heb je hiervoor nog 14 dagen).
– De artikelen dienen in de originele staat teruggestuurd te worden.
– Zorg er voor dat het geheel goed verpakt is zodat het niet kan beschadigen tijdens het transport.
– De kosten voor het DIY-pakketten worden niet teruggenomen indien de materialen gebruikt of beschadigd zijn.
 Je retour wordt na ontvangst van je pakket, per e-mail bevestigd. Het terug te storten bedrag wordt dan zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 werkdagen naar je teruggestort.De retournering/annulering regeling valt onder de Wet Verkoop Op Afstand. Dit houdt in dat u het product binnen een (1) week ongebruikt kunt retourneren. De verzendkosten zijn voor rekening voor u.
Artikel 8 –  Aansprakelijkheid en garantie
8.1 Gebruik van de producten zijn geheel voor eigen risico. Creacamp is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken of slecht functioneren, van welke aard ook. Bij gebruik van de producten bij kinderen adviseert Creacamp deze producten altijd onder toezicht van een volwassene te gebruiken en de producten regelmatig te controleren.
8.2 Creacamp is niet aansprakelijk in geval van verlies, schade of diefstal tijdens verzenden en/of niet levering van de spullen door TNT post of derden. Verzending geschiedt op eigen risico. Vanzelfsprekend zal Creacamp haar uiterste best doen om zoekgeraakte zendingen te traceren.
8.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de adresgegevens en gewenst afleveradres. Het niet correct invullen van de gegevens en het daarvoor niet aankomen van een bestelling behoort niet tot de verantwoordelijkheid van Creacamp.
8.4 Iedere aansprakelijkheid van Creacamp naar de koper toe is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het verschuldigde factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de overeenkomst aan Creacamp is verschuldigd.
8.5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingenten gevolge van gebruik van Internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Creacamp en u, danwel tussen Creacamp en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Creacamp, is Creacampniet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Creacamp.
Artikel 9 – Privacy
9.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en/of overeenkomst, omdeze zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Na een correcte afhandeling van uw bestelling worden uw persoonlijke gegevens vernietigd.
9.2 Creacamp zal u persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. uw gegevens worden uitsluitend aan derden terbeschikking gesteld voor het afhandelen van uw bestelling.
9.3 Creacamp is niet verantwoordelijk voor de privacy police voor websites die gelinkt zijn aan Creacamp en voor het Privacy beleid van derden.  Indien u nog vragen heeft over het privacy beleid van Creacamp dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met Creacamp.
Artikel 10 – Klachtenregeling / Geschillen
10.1 Op alle rechten, verplichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
10.3 Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met Creacamp.
Artikel 11 – Website
11.1 U dient er rekening mee te houden dat onder andere door de instellingen en de beeldkwaliteit van uw monitor de kleur van de producten op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.
11.2 Alle foto’s en specificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
11.3 Creacamp behoudt zich ten allen tijde het recht voor om prijzen, beeld -en productgegevens te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend op eerdere gedane aankopen.
11.4 Alle op de in de webshop aangeboden informatie, waaronder logo’s, tekst, foto’s en grafisch materiaal zijn   eigendom van Creacamp. Alle op de in de webshop aangeboden producten zijn en blijven intellectueel eigendom van Creacamp. Niets van deze site mag zonder toestemming van Creacamp worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Creacamp.
versie: november 2017

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s